[صفحه اصلی ]    
:: سال 1397، شماره 3 - ( طرحهای خاتمه یافته فصل پائیز 1397 ) ::
سال 1397 شماره 3 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی آگاهی پرستاران از استانداردهای شرح وظایف خود در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌های شهرستان بروجرد در سال 1394
مجری کبری رشیدی*1، مجری مهوش کلهر، مجری مهدی بیرجندی، مجری مسعود فراهانی، مجری گلناز رزازاده، مجری زهرا رشیدی
1- دانشکده پرستاری بروجرد ، krashidi2010@yahoo.com
چکیده:   (381 مشاهده)
مقدمه:
کمبود اگاهی پرستاران از قوانین و استاندارد شرح وظایف حرفه­ای خود، بزرگترین مانع برای تحقق رسالت آنها در ارائه خدمات بهداشتی، مراقبتی، درمانی و توانبخشی در بالاترین سطح مطلوب است.در همینراستامطالعهایباعنوانتعیینسطحاگاهیپرستارانازاستانداردهایشرحوظایفخوددربخش هایویژهتدوینشده است.
مواد و روش‌ها:
در مطالعه­ی توصیفی مقطعی حاضر؛ 94 پرستار شاغل در بخش های ویژه، با نمونه گیری به روش سرشماری وارد مطالعه شده؛ و آگاهی آن­ها بعد از تایید روایی و پایایی پرسشنامه­های محقق ساخته، دموگرافیک و شرح وظایف تخصصی و عمومی مورد سنجش قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها باآزمون های آماری توصیفی و استنباطی مناسب و نرم افزار spssنسخه 21انجام شد.
یافته‌ها:
بین میانگین نمره آگاهی پرستاران هر سه بخش تفاوت آماری معناداری وجود نداشت (p=0.06 )، اما بر اساس سن و سنوات خدمت در بخش ویژه تفاوت معنادار بود (p<0.05 )؛ همچنین بر حسب سن به تفکیک بخش ها و نوع استخدام در هر سه بخش تفاوت معنادار نبوده (p>0.05). همبستگی خطی مثبت متوسط معناداری بین نمره سطح آگاهی و سنوات کل خدمت پرستاران برابر 0.42 (p<0.001) بود. سطح آگاهی پرستاران در رابطه با وظایف مشترک خود با پزشکان و سایر پرسنل درمان در سطح مطلوبی نبود.
بحث و نتیجه‌گیری:
شناسایی عوامل مرتبط با سطح آگاهی پرستاران از شرح وظایف خود، مدیران و مسولان بهداشت و درمان را در برنامه ریزی برای رفع نواقص در جهت ارتقای سلامت جامعه یاری می نماید.
واژه‌های کلیدی: استاندارد، شرح وظایف، بخش های مراقبت ویژه
متن کامل [PDF 682 kb]   (136 دریافت)    
نوع مطالعه: بنیادی | موضوع طرح: داخلی
دریافت: ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۷/۱۰/۲ | پذیرش: ۱۳۹۸/۴/۳۱ | انتشار: ۱۳۹۸/۴/۳۱ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۸/۴/۳۱
ارسال پیام به مجری اصلی


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

rashidi K. The knowledge of nursing of standards job description in the intensive care units in the Brojooerd hospitals 2015 . Vice Chancellor for Research and Technology. 2018; 1397 (3)
URL: http://pajouhesh.lums.ac.ir/article-1-43-fa.html

رشیدی کبری، کلهر مهوش، بیرجندی مهدی، فراهانی مسعود، رزازاده گلناز، رشیدی زهرا. بررسی آگاهی پرستاران از استانداردهای شرح وظایف خود در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌های شهرستان بروجرد در سال 1394. سامانه مدیریت طرحهای پژوهشی. 1397; 1397 (3)

URL: http://pajouhesh.lums.ac.ir/article-1-43-fa.htmlسال 1397، شماره 3 - ( طرحهای خاتمه یافته فصل پائیز 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
Persian site map - English site map - Created in 0.18 seconds with 39 queries by YEKTAWEB 4111