:: سال 1398، شماره 3 - ( طرحهای خاتمه یافته فصل پاییز 1398 ) ::
سال 1398 شماره 3 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ادراک مربیان ودانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان از رفتارهای مدنی در محیط های دانشگاهی
شیرین حسنوند*1، فاطمه گودرزی2، مریم محمدی پور2، فرزاد ابراهیم زاده3
1- دانشگاه علوم پزشکی لرستان ، دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد ، hasanvand.sh1390@gmail.com
2- دانشگاه علوم پزشکی لرستان ، دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد
3- دانشگاه علوم پزشکی لرستان
چکیده:   (683 مشاهده)
زمینه و هدف:  در حالی که آموزش عالی سهم منحصربه فردی در کمک به دانشجویان برای رسیدن به ایجاد حس مدنی و مسئولیت پذیری اجتماعی دارد، رفتارهای غیرمدنی در آموزش پرستاری رو به رشدی داشته که برکیفیت برنامه های پرستاری تاثیرگذار خواد بود. از این رو ، مطالعه حاضر با هدف تعیین ادراک مربیان ودانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان از رفتارهای غیرمدنی دانشجویان در محیط های دانشگاهی انجام شد.
روش بررسی: در این پژوهش توصیفی- مقطعی 68 مدرس و 178 دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 95-96 به ترتیب به روش تمام شماری و نمونه گیری طبقه ای انتخاب و مقیاس غیر مدنیت در محیط دانشگاهی متشکل از 24 گویه و سه بخش  جهت ارزیابی سطح و فراوانی رفتارهای غیر مدنی دانشجویان پس از تایید روائی و پایایی آن به روش خودگزارشی توسط آنان تکمیل شد. مدیریت داده ها با نرم افزار SPSS نسخه20 و آماره های توصیفی ( میانگین ،انحراف معیار ، فروانی و درصد فراوانی) و استنباطی (آزمون کای دو و تحلیل واریانس ) انجام گرفت.
یافته ها: اکثر دانشجویان در رده سنی 23-19 سال، مجرد و غیر خوابگاهی و مدرسین دارای سن بالای40 سال ، متاهل و بومی  بودند.از دیدگاه هم دانشجویان و  هم مدرسین گویه های "تهدید با اسلحه" ،"صدمه به اموال" ، "تهدید به آسیب جسمی دیگران "و " بی حرمتی به دیگران"  بیشترین اهمیت را داشتند. در مقابل سطوح پایین غیر مدنیت از دیدگاه هر دو گروه به گویه های"عدم آمادگی برای کلاس "،" عدم صمیمیت و سرد بودن نسبت به دیگران"، "تقاضای امتحان مجدد، زمان بیشتر یا نمره "و "درخواست نمره قبولی هنگام عدم دریافت نمره حد نصاب " اختصاص داشت.از دیدگاه هم مدرسین و هم دانشجویان ، "اظهار بی علاقگی،‌ بی حوصلگی‌ یا بی‌تفاوتی نسبت به محتوای درس یا موضوع بحث" طی یک سال اخیر اغلب اوقات  توسط آنان تجربه شده بود. آنان غیرمدنیت در آموزش پرستاری را مشکلی جدی قلمداد کرده و به طور مشترک مهم ترین اولویتهای کاهش این قبیل رفتارها را افزایش آگاهی در زمینه مدنیت ،الگو بودن از نظر رفتارحرفه ای و آموزش در مورد ارتباطات موثر و بحث در زمینه تضاد گزارش نمودند
بحث و نتیجه گیری: با عنایت به نتایج حاصله مبنی بر جدی بودن مشکل غیر مدنیت در آموزش پرستاری و همچنین دیدگاه مدرسین و دانشجویان در زمینه اهمیت برخی رفتارهای غیر مدنی نسبت به سایر رفتارها ، شناسایی و ریشه یابی علل بروز این گونه رفتارها ضروری که خود مستلزم اعتلای سطح آگاهی آنان در زمینه رفتارهای غیر مدنی و توجه بیشتر مدرسین به نقش الگویی شان می باشد.
واژگان کلیدی :غیر مدنیت ،دانشجویان پرستاری ، مدرسین،الگوی نقشی، ارتباطات موثر
واژه‌های کلیدی: غیر مدنیت، دانشجویان پرستاری، مدرسین، الگوی نقشی، ارتباطات موثر
متن کامل [PDF 164 kb]   (212 دریافت)    
نوع مطالعه: توصیفی تحلیلی | موضوع طرح: پرستاری
دریافت: 1395/8/30 | ویرایش نهایی: 1398/8/12 | پذیرش: 1396/2/4 | انتشار: 1398/8/15 | انتشار الکترونیک: 1398/8/15


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
سال 1398، شماره 3 - ( طرحهای خاتمه یافته فصل پاییز 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها