:: سال 1398، شماره 3 - ( طرحهای خاتمه یافته فصل پاییز 1398 ) ::
سال 1398 شماره 3 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی حذف مالاشیت سبز از محیط های آبی با استفاده از جاذب چارچوب فلزی ZIF و امواج فرا صوتی
مجری ناهید خوشناموند*1، همکار بهرام کمره ای، همکار علی جعفری، همکار منصور قادرپوری
1- ، nahidkhoshnam92@gmail.com
چکیده:   (189 مشاهده)
چکیده
چارچوب آلی-فلزی ) zeolitic-8 (ZIF-8بعنوان یک جاذب جدید برای جذب مالاشیت گرین در این مطالعه
مورد بررسی قرار گرفت. اثر
3( pHتا ، )11زمان تماس ( 15تا 120دقیقه) ، دوز جاذب 0.01(ZIF-8تا
0.09گرم در لیتر) و ترکیبات رقابت کننده ) (NaCl and NH4Clروی جذب مالاشیت گرین (25 to 200
) mg/L
در کنار فرآیند سونوکاتالیست در 30کیلوهرتز برای 60دقیقه مورد بررسی قرار گرفت.
علاوه بر این ، مدل های ایزوترم و سینتیک مورد بررسی قرار گرفت
.شرایط بهینه در ، pH = 7دوز جاذب برابر
0.05گرم در لیتر ، غلظت مالاشیت برابر با 25میلی گرم در لیتر و زمان تماس مساوی 90دقیقه با راندمان
حذف مالاشیت تا
٪95بدست آمد.
داده های تجربی به خوبی با مدل فروندلیخ و مدل شبه درجه دوم مطابقت داشتند و حداکثر ظرفیت جذب
224.14میلی گرم در گرم بدست آمد. همچنین تأثیر ترکیبات رقابت کننده بر روی جذب مالاشیت توسط
جاذب ناچیز بود
.این مطالعه نشان داد که فرایند سونوکاتالیستی در کنار جاذب ZIF-8یک روش مفید و
کارآمد برای جذب مالاشیت گرین از محلول های آبی می باشد
واژه‌های کلیدی: مالاشیت سبز، جاذب فلزی آلی، ZIF
متن کامل [PDF 685 kb]   (55 دریافت)    
نوع مطالعه: تجربی | موضوع طرح: بهداشت محیط
دریافت: 1395/11/12 | ویرایش نهایی: 1398/10/3 | پذیرش: 1396/5/9 | انتشار: 1398/8/15 | انتشار الکترونیک: 1398/8/15


XML   English Abstract   Printسال 1398، شماره 3 - ( طرحهای خاتمه یافته فصل پاییز 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها