سامانه مدیریت طرحهای پژوهشی- معرفی معاون تحقیقات و فناوری
معرفی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۲ | 
نام: مجتبی             
نام خانوادگی: خاکساریان                 
محل تولد:خرم اباد  
مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی PhD
دانشگاه محل تحصیل: 
رشته تحصیلی: علوم اعصاب
 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت طرحهای پژوهشی:
http://pajouhesh.lums.ac.ir/find.php?item=1.24.14.fa
برگشت به اصل مطلب